Pad van licht

36-verhoog je bewustzijn

''verhoog je bewustzijn en ontwaak aan het licht dat in je is, zodat je alles anders ziet"

Online leeromgeving Pad van licht

Volop inspiratie om thuis te komen bij je ware natuur en te durven doen wat je hart je ingeeft

Pad van licht is er voor jou als lichtwerker en sensitief mens die de shift in bewustzijn maakt en daarin van ego naar hart beweegt.

Het pad nodigt je uit om een diepere connectie te maken met je binnenwereld en meer vanuit je ziel te leven. Het is een pad vol lichte, wijze en bezielde boodschappen uit de bron die je helpen om de verandering van hoofd naar hart bewust te beleven.

Wanneer je ontwaakt aan het licht dat in je is, je bewuster in het leven komt te staan, ga je merken dat oude waarheden niet meer kloppen. Ze vragen om een herijken van wat je altijd dacht te weten. Je wordt geconfronteerd met levensvragen die je daarvoor niet had. Om te kunnen veranderen ga je door een fase van leegte, chaos, verwarring en onzekerheid.

Jij bent de creator van je eigen wereld. Binnen en buiten zijn een.
Als je iets in jezelf verandert, verandert de buitenwereld mee.
Pad van licht gidst je op je weg naar meer helderheid en bezieling op je levensweg.

Iets over het ontstaan

De afgelopen jaren onderging ik als hoogsensitief mens een intens innerlijk transformatieproces waarin ik vele kanten van mezelf en het leven ontmoette. Het was een weerbarstig pad dat ging over fysieke hobbels, geestelijke onzekerheden, mentale angsten, praktische twijfels, creatieve kansen, onzichtbare schatten en verborgen dimensies. Een proces dat me uitdaagde om als bewust levend gevoelsmens door het leven te gaan en te ontwaken aan het licht in mezelf.

Innerlijk voel ik al vele jaren de uitnodiging om regelmatig even in stilte te gaan zitten. Ik stem me dan af op de hogere bron van wijsheid in me. Alle antwoorden liggen immers in jezelf. Zo leer ik via mijn levenslessen mijn innerlijke wijsheid kennen. Door channeling en geïnspireerd spreken kwam en komt er veel informatie tot me die me door de jaren heen erg tot steun en inspiratie was/is. Regelmatig voelde ik daarbij dat deze inspiratie ook anderen zou gaan helpen op hun levensweg.

Temidden van de onzekerheid en vertwijfeling, kreeg ik in afstemming op de bron van licht, wijze en heldere antwoorden te horen.
Deze boodschappen waren een grote bron van inspiratie en troost voor mij. Ze gidsten me door deze lastige tijd heen.

Ook nu de grootste storm gelukkig wat is gaan liggen, voel ik de roep om vanuit de bron te spreken.
Nog steeds valt me inspiratie toe die ik graag met je wil delen.

Lichtboodschappen en inspiraties die je ziel voeden

Luister hier naar de mp3 ''thuiskomen bij je ware natuur''.

mp3 thuiskomen bij je ware natuur

deze lichtboodschap sprak ik in, enkele dagen voordat mijn nieuwe website onder eigen naam gelanceerd werd (29 juni 2021)

Sluit je aan bij Pad van licht

Pad van licht zal je steunen, bemoedigen, inspireren, kracht geven, helderheid brengen en verdieping geven in het proces waar je op dat moment in zit.

Stap voor stap word je onzekere en soms donkere pad, een pad vol licht en wijsheid. Je leert daarbij via het pad putten uit de bronnen van kracht en inspiratie die ook in jou aanwezig zijn.

Veel van mijn volgers hebben een sterke connectie met creativiteit, bewustwording, de natuur, intuïtie en bezieling.

Mijn inspiraties leiden er toe dat je uitdrukking gaat geven aan de fluistering van je ziel op je heel eigen manier. Zo geef je handen en voeten aan wat er in je leeft, krijgt jouw verlangen concreet vorm en vertaal je het naar alledaags welbevinden.

Het verlangen om je ware natuur en je volle potentieel te leven staat bij veel gevoelige zielen deels ook geblokkeerd.

Je ontmoet in dit verlangen tal van angsten en remmingen. Hieraan voorbij groeien vraagt om jouw liefdevolle toewijding.

Wil je het vervolg hierop horen? Schrijf je dan in voor mijn inspiratiebrief.
Als dank voor je inschrijving ontvang je dan de mp3 ''durven doen wat je hart je ingeeft''.

durven doen wat je hart je ingeeft

Praktische programma's met zin en ziel

De online leeromgeving van Pad van licht zal stap voor stap groeien. Je vindt er creatieve bezinnende inspiratieprogramma's die je op een intuïtieve manier inspireren om met een thema aan de slag te gaan.

In de losse programma's die Pad van licht aanbiedt kun je je op een laagdrempelige manier aansluiten bij het Pad.
Van daaruit zullen nieuwe wegen zich openen, in vormen die zich daarbij als vanzelf ontvouwen.

Zo bied ik deze zomer 2 verschillende zomerprogramma's aan: de zomer van je ziel en de zomer van je verbeelding.
Hierin nodig ik je op een speelse bezinnende creatieve manier uit stil te staan bij jouw zomergevoel.

De mp3's zomerziel, zomerwarmte, zomerhart en zomervrijheid komen in beide programma's voor maar zijn in elk programma op een heel andere manier uitgewerkt. Je kunt ze gerust na elkaar doen, of, wanneer je de zomer van je ziel al gekocht hebt, het jaar daarop de zomer van je verbeelding volgen.

doe deze zomer mee met mijn online-speelse creatief bezinnende zomerprogramma's, kies je product