ga die weg naar binnen
reik uit naar je eigen hart